Kim Đằng 1 – Thời Trang Nhạc Tuyển

Kim Đằng 1 – Thời Trang Nhạc Tuyển

Mp3 256kbps

Danh sách bài hát:

Do nhạc sĩ Vinh Sử thực hiện

Mặt A

1. Sao Muốn Giết Người Yêu (Vinh Sử) Chế Linh
2. Khổ Tâm (Vinh Sử) Giao Linh
3. Lời Kể Đăng Trình (Tú Nhi) Thanh Phong-Phương Đại
4. Túp Lều Lý Tưởng (Tôn Nữ Trà Mi) Connie Kim
5. Người Em Xứ Bưởi (Hoàng Phương) Phương Hồng Quế
6. Giờ Này Anh Ở Đâu (Khánh Băng) The Cat’s Trio
7. Lời Cô Giáo Trẻ (Cô Phượng) Thanh Tuyền
8. Lá Thư Đầu Tiên (Mộng Long) Nhật Linh
9. Chín Tuần Quang Trung (Mộng Long) Huệ Phương

Mặt B

1. Không Còn Nhớ Người (Vinh Sử) Chế Linh
2. Gặp Bạn (Anh Thoại) Thanh Phong-Phương Đại
3. Trách người trong mộng (Vinh Sử) Trang Mỹ Dung
4. Xe Mo Ngày Cũ (Trường Giang Thủy) Giao Linh
5. Trời Ghen Má Đỏ (Linh Ngân) Giáng Thu
6. Chuyện Tình Dang Dở (Mộng Long) Thanh Tuyền
7. Chín Tháng Quân Trường (Hoài Nam) Chế Linh
8. Hãy Vui Lên Bạn Ơi (KRT) Mỹ Thể
9. Thu Đi Vào Nhớ (Hàn Châu, Xuân Đan) Phương Thu

Download:

up.4share.vn

Để lại phản hồi

*